A picture
A picture

Navigace

Obsah

Aktuality

Zprávy

první
ze 10
poslední

Nabídka očkování proti covidu-19

Město Blansko nabízí veřejnosti očkování proti covidu-19 bez nutnosti předchozí registrace do registračního systému.
Bližší informace v příloze. celý text

ostatní | 11. 1. 2022 | Autor: Správce Webu

Tříkrálová sbírka - výsledek:

V naší obci proběhla v sobotu 8. 1. 2022 Tříkrálová sbírka.
Bylo vybráno celkem 37 637,- Kč, z toho 26 187,- Kč v Šebrově
a 11 450,-Kč ve Svaté Kateřině.

Všem dárcům upřímně děkujeme!
celý text

ostatní | 10. 1. 2022 | Autor: Správce Webu

ČOV a kanalizace Šebrov - Kateřina - upozornění

Upozorňuji, že práce na výstavbě splaškové kanalizace probíhají i o sobotách, tedy i zítra 8.1.2022.Vozovky v lokalitách, kde probíhají stavební práce, jsou s výjimkou neočekávaných událostí průjezdné od 17:00 večer do 7:00 ráno a rovněž v neděli.
Děkuji za pochopení. Starosta. celý text

ostatní | 7. 1. 2022 | Autor: Správce Webu

ČOV a kanalizace Šebrov - Kateřina - aktualizace k 5.1.2022

Vážení spoluobčané.
práce na výstavbě ČOV a kanalizace se po vánoční přestávce rozjíždějí podle předběžného prosincového plánu. Práce komplikuje počasí a spodní voda. Na leden je naplánováno celkem pět čet.
Starosta
celý text

ostatní | 5. 1. 2022 | Autor: Správce Webu

Charitativní jarmark v České - informace o vybrané částce

Konečný výtěžek letošního charitativního jarmarku ve prospěch Papežských misijních děl v Jižním Súdánu je 88 029,-
Přílohou připojuji poděkování Národního ředitele PMD v České republice, pana mgr. Leoše Halbrštáta.
celý text

ostatní | 5. 1. 2022 | Autor: Správce Webu

Informace FÚ- daň z nemovitých věcí

Nabídka pomoci FÚ JMK s vyplněním daňového přiznání k dani z nemovitých věcí. celý text

ostatní | 30. 12. 2021 | Autor: Správce Webu

Vánoční přání obecního zastupitelstva a zaměstnanců obce

Vážení a milí spoluobčané,
svět se točí stále rychleji a v naší obci v letošním roce také příliš klidu nebylo. Přeji Vám proto jménem obecního zastupitelstva a zaměstnanců obce zejména opravdový pokoj, lásku a stálou radost ve společenství Vašich nejbližších.
Radek Kloz, starosta obce. celý text

ostatní | 20. 12. 2021 | Autor: Správce Webu

ČOV a kanalizace Šebrov - Kateřina - aktualizace k 20.12.2021

Vážení spoluobčané.
práce na výstavbě ČOV a kanalizace v naší obci se v letošním roce chýlí pomalu ke svému závěru. Poslední pracovní den bude st 22.12.2021, první pracovní den po 3.1.2022. Byl to pro nás všechny velmi těžký rok. Děkuji vám všem za trpělivost a toleranci. Starosta obce. celý text

ostatní | 20. 12. 2021 | Autor: Správce Webu

Upozornění vlastníkům pozemků na potřebu ořezu dřevin -eg.d.

Informace EG.D. v příloze. celý text

ostatní | 6. 12. 2021 | Autor: Správce Webu

ČOV a kanalizace Šebrov - Kateřina - aktualizace k 6.12.2021

Aktualizovaný plán prací v příloze. celý text

ostatní | 6. 12. 2021 | Autor: Správce Webu

ČOV a kanalizace Šebrov - Kateřina - aktualizace k 3.12.2021

Dobrý den vážení spoluobčané.
Na tento víkend není nahlášena žádná stavební aktivita.
Užijte si pokud možno klidný adventní víkend. Čekáme ale sněžení a v neděli i ledovatku, tak buďte opatrní, ať si nezkazíte vánoční svátky. Starosta. celý text

ostatní | 3. 12. 2021 | Autor: Správce Webu

Prodej vánočních stromků a zvěřiny z brněnských městských lesů

LmB a.s. informují o prodeji vánočních stromků z městských lesů v naší obci a dále o prodeji mražených porcí masa ze zvěře z brněnských městských lesů. Balíčky váží kolem 0,5 - 1,5 kg,jsou hluboce zmražené a vakuově balené. Letáky i ceník v příloze.

celý text

ostatní | 3. 12. 2021 | Autor: Správce Webu

ČOV a kanalizace Šebrov - Kateřina - aktualizace k 29.11.2021

V úterý 30.11.2021 budou zahájeny výkopové práce na vyfrézované části hlavního řadu naproti Sádku (pod hospodou) a výkopy přípojek v ulici u penzionu Irma. Příchod zimy znemožnil dokončit opravu chodníků u kraj. komunikace. Chodníky budou uklizeny a provizorně zprůchodněny dosypem frakce 0-16.
celý text

ostatní | 29. 11. 2021 | Autor: Správce Webu

ČOV A KANALIZACE ŠEBROV - KATEŘINA - RYCHLÁ ZPRÁVA

V sobotu 27.11.2021 se bude kopat přípojka ve Sv. Kateřině v prudké zatáčce pod ovčínem. Komunikace k ovčínu bude neprůjezdná. Vzhledem k velmi pozdnímu nahlášení sobotních prací vám v případě naléhavé potřeby pracovní četa musí umožnit nouzový průjezd. Za případné komplikace se omlouvám. Starosta. celý text

ostatní | 26. 11. 2021 | Autor: Správce Webu

ČOV a kanalizace Šebrov - Kateřina - aktualizace k 25.11.2021

Vážení spoluobčané, ačkoli to možná tak nevypadá, práce na splaškové kanalizaci pokračují rychleji, než podle plánu. Je také ukončena pokládka balené na krajské komunikaci, čímž se nám všem alespoň trochu ulevilo. Teď mám konečně více prostoru přitlačit na úklid nepořádku v obci, který mi velmi vadí celý text

ostatní | 25. 11. 2021 | Autor: Správce Webu

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY- PTAČÍ CHŘIPKA

Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní influenzy ptáků (aviární
influezy, tzv. „ptačí chřipky“ ) na území České republiky.
Nařízení SVS v příloze. celý text

ostatní | 25. 11. 2021 | Autor: Správce Webu

Charita Blansko - nabídka pomoci v rámci Milostivého léta.

Charita Blansko nabízí občanům naší obce pomoc s oddlužením v rámci Milostivého léta. celý text

ostatní | 23. 11. 2021 | Autor: Správce Webu

ČOV a kanalizace Šebrov - Kateřina - aktualizace k 15.11.2021

Důležité!
V úterý 16.11.2021 bude probíhat frézování 2.etapy krajské komunikace (od vranovské křižovatky po křižovatku do Končin, a v lokalitě u bývalého výkupu železa pod hospodou (po most). 6.12.2021 bude probíhat frézování na staré silnici k Zahradnictví u Kopřivů a v ulici pod hospodou. celý text

ostatní | 15. 11. 2021 | Autor: Správce Webu

ČOV a kanalizace Šebrov - Kateřina - aktualizace k 11.11.2021

KRAJSKÁ KOMUNIKACE-POZOR! Tento víkend bude složitá situace u křižovatky na Vranov. V pátek se budou pokládat podkladní betony od vranovské křižovatky po křižovatku do Končin. V sobotu 13.11.2021 proběhne pokládka finální obrusné vrstvy na první etapě až po vranovskou křižovatku. Povoz bude omezen
celý text

ostatní | 11. 11. 2021 | Autor: Správce Webu

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 24.11.2021.
Bližší informace v příloze. celý text

ostatní | 9. 11. 2021 | Autor: Správce Webu

ČOV a kanalizace Šebrov Kateřina - aktualizace k 8.11.2021

Pokládka balené je dokončena v Končinách, v jednosměrce ve Sv. Kateřině (vyjma odstavného pruhu u nájezdu z krajské) a dnes nově i na Sádku. Všechny uvedené komunikace jsou již průjezdné. celý text

ostatní | 8. 11. 2021 | Autor: Správce Webu

21. TRADIČNÍ FARNÍ CHARITATIVNÍ JARMARK

POD ZÁŠTITOU:
FARNÍHO ÚŘADU VRANOV,
PAPEŽSKÝCH MISIJNÍCH DĚL A
OBECNÍHO ÚŘADU ČESKÁ.
Plakát v příloze. celý text

ostatní | 8. 11. 2021 | Autor: Správce Webu

ČOV A KANALIZACE ŠEBROV KATEŘINA - rychlá zpráva

Dnes proběhlo nečekaně proti plánu vyasfaltování Sádku. Na čerstvý povrch balené je možné najíždět až večer po 18:00 hod, a to pouze osobními automobily a opatrně - žádné pálení pneumatik!
Děkuji za pochopení.
Starosta. celý text

ostatní | 8. 11. 2021 | Autor: Správce Webu

NABÍDKA REVIZE KOTLŮ A KOMÍNŮ.

Komerční nabídka v příloze. celý text

ostatní | 8. 11. 2021 | Autor: Správce Webu

JAK BUDE OBEC ŠEBROV-KATEŘINA PŘIPRAVENA NA KLIMATICKOU ZMĚNU?

ZVEME VÁS NA VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU ADAPTAČNÍ STRATEGIE NA ZMĚNU KLIMATU DNE 22. LISTOPADU 2021 V 17.00,
OBECNÍ ÚŘAD ŠEBROV-KATEŘINA.
Pozvánka v příloze. celý text

ostatní | 8. 11. 2021 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na lampionový průvod

Pozvánka na oslavu svátku sv. Martina v příloze. celý text

ostatní | 5. 11. 2021 | Autor: Správce Webu

Charita pomáhá v energetické krizi

v současné energetické krizi se lidé mohou obracet i na Charitní krizovou pomoc. Krizové pracovnice Charity Blansko občanům bezplatně poradí s novými smlouvami na dodavatele energií a s vyřízením různých sociálních dávek.
Podrobné informace najdete níže. celý text

ostatní | 5. 11. 2021 | Autor: Správce Webu

ČOV a kanalizace Šebrov Kateřina - aktualizace k 4.11.2021

Dobrý den, tak je bohužel zase všechno jinak. Dnes nemohly práce na pokládce balené pokračovat z důvodů deště a následné odstávky obalovny. Aktualizovaný harmonogram prací níže.
Děkuji za pochopení. celý text

ostatní | 4. 11. 2021 | Autor: Správce Webu

ČOV a kanalizace Šebrov Kateřina - aktualizace k 3.11.2021

Důležité!
Platí přísný ZÁKAZ VJEZDU do ulic Sádek a Končiny!!!
V Končinách je třeba dokončit pokládku balené.
Na Sádku není pro většinu řidičů možné se vyhnout uzávěrům vody a poklopům, takže je opakovaně poškozují. Proto je nutné Sádek do vyasfaltování uzavřít rovněž. celý text

ostatní | 3. 11. 2021 | Autor: Správce Webu

ČOV a kanalizace Šebrov Kateřina - aktualizace k 2.11.2021

Důležité!
3.11-4.11. 2021 (st-čt) se bude frézovat celý jízdní pruh nad výkopem na krajské komunikaci! celý text

ostatní | 2. 11. 2021 | Autor: Správce Webu
první
ze 10
poslední

Adaptační strategie pro obec Šebrov - Kateřina

Adaptační strategie

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Svátek

Svátek má Michal

Datum a čas

Dnes je čtvrtek, 29. 9. 2022, 6:35:38

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 29. 9. 2022
zataženo 15 °C 6 °C
pátek 30. 9. slabý déšť 11/9 °C
sobota 1. 10. slabý déšť 14/9 °C
neděle 2. 10. slabý déšť 14/10 °C

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Svoz odpadu

Po Út St Čt So Ne
29 30 31
    Papír - kontejnery 1100 l - centrální sběrná místa
1 2 3 4
5 6
    Netříděný komunální odpad
7 8
    Plasty-kontejnery 1100 l - centrální sběrná místa
9 10 11
12
    Plasty - svoz od domu
13 14
    Papír - kontejnery 1100 l - centrální sběrná místa
15 16 17 18
19 20
    Netříděný komunální odpad
21
    Sklo - centrální sběrná místa
22
    Plasty-kontejnery 1100 l - centrální sběrná místa
23 24 25
26
    Papír - svoz od domu
27 28
    Papír - kontejnery 1100 l - centrální sběrná místa
    Sklo - centrální sběrná místa
29 30 1 2

Obecní knihovny

Otevírací doba

Šebrov:          po 16:30 - 18:00
Sv. Kateřina: po 17:00 - 19:00

Program. prohlášení OZ

Jooble

Jooble

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Šebrov, 1953

Anketa

Třídíte odpad?

Celkem hlasů:
256
Hlasování začalo:
23. 10. 2018
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností