A picture
A picture

Navigace

Obsah

Aktuality

Zprávy

první
ze 3
poslední

ČOV a kanalizace-odpovědi na dotazy občanů

Epidemiologická situace v tomto státě stále neumožňuje uspořádat setkání s občany, osobní kontakty jsou stále více omezovány. Své dotazy směřujte proto prosím na email: obec@sebrov-katerina.cz nebo mobil starosta : 702 058 878. Odpovídat budu veřejně pro zajištění informovanosti všech občanů.
celý text

ostatní | 25. 2. 2021 | Autor: Správce Webu

ČOV A KANALIZACE - AKTUALIZACE INFORMACÍ K 25.2.2021

Na základě informací od dodavatele a v souvislosti s vývojem počasí předávám aktuální informace o postupu prací na ČOV a kanalizaci Šebrov-Kateřina. celý text

ostatní | 25. 2. 2021 | Autor: Správce Webu

Oznámení ČSÚ o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021

Oznámení ČSÚ ze dne 9.2.2021 o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice.
Informace je souběžně vyvěšena na úřední desce obce. celý text

ostatní | 18. 2. 2021 | Autor: Správce Webu

ČOV A KANALIZACE - AKTUALIZACE INFORMACÍ K 16.2.2021

Na základě informací od dodavatele a v souvislosti s vývojem počasí předávám aktuální informace o postupu prací na ČOV a kanalizaci Šebrov-Kateřina. celý text

ostatní | 16. 2. 2021 | Autor: Správce Webu

ČOV A KANALIZACE - AKTUALIZACE INFORMACÍ K 12.2.2021

Na základě informací od dodavatele a v souvislosti s vývojem počasí předávám aktuální informace o postupu prací na ČOV a kanalizaci Šebrov-Kateřina. celý text

ostatní | 12. 2. 2021 | Autor: Správce Webu

ČOV A KANALIZACE - AKTUALIZACE INFORMACÍ K 8.2.2021

Na základě informací od dodavatele a v souvislosti s vývojem počasí předávám aktuální informace o postupu prací na ČOV a kanalizaci Šebrov-Kateřina. celý text

ostatní | 8. 2. 2021 | Autor: Správce Webu

Svoz popelnic 9.2.2021 ve Svaté Kateřině

Most na Paseku je pro svozové auto v současné době neprůjezdný. Žádáme proto občany Svaté Kateřiny v části obce nad tímto mostem, pokud chtějí v úterý 9.2.2021 nádoby na TDO vyvézt, aby je přistavili před své domy nejpozději do 7:30 hod. Obec zajistí jejich svoz. Popelnice prosím opatřete číslem popisným pro snadnější identifikaci. Dovoz zpět proběhne následující den. Děkujeme za pochopení. celý text

ostatní | 8. 2. 2021 | Autor: Správce Webu

Informace FÚ JmK

Informace a pomoc s vyplněním daňových přiznání k daňi z nemovitých věcí. celý text

ostatní | 4. 2. 2021 | Autor: Správce Webu

DOTACE POSKYTNUTÁ OBCI ŠEBROV-KATEŘINA JIHOMORAVSKÝM KRAJEM V R. 2020

Obec Šebrov-Kateřina obdržela od JmK v roce 2020 dotaci ve výši 240 tis. Kč na výstavbu Víceúčelové haly, a to na část realizovanou v roce 2020.
(Pozn. v roce 2019 obdržela obec Šebrov-Kateřina od JmK dotaci ve výši 250 tis. Kč na výstavbu Víceúčelové haly, a to na část realizovanou v loňském roce.) celý text

ostatní | 28. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

Tříkrálová sbírka:

V naší obci proběhla Tříkrálová sbírka.
Vzhledem k vládou nařízeným opatřením proti šíření koronaviru proběhla tentokrát netradiční formou jediné centrální zapečetěné kasičky umístěné na obecním úřadu v Šebrově.

Bylo vybráno celkem 9 017,- Kč.

Všem dárcům upřímně děkujeme!


celý text

ostatní | 25. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

ČOV A KANALIZACE - AKTUALIZACE INFORMACÍ K 21.1.2021

Na základě informací od dodavatele v souvislosti s vývojem počasí předávám aktuální informace o postupu prací na ČOV a kanalizaci Šebrov-Kateřina. celý text

ostatní | 21. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

ČOV A KANALIZACE - AKTUALIZACE INFORMACÍ K 19.1.2021

Na základě informací od dodavatele v souvislosti s vývojem počasí předávám aktuální informace o postupu prací na ČOV a kanalizaci Šebrov-Kateřina. celý text

ostatní | 19. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

Očkování na COVID 19

Jihomoravský kraj informuje občany o očkování proti COVID 19 pro seniory starší 80. let. celý text

ostatní | 14. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

Nabídka rozvozu obědů

,AGRODRUŽSTVO Brťov-Lipůvka nabízí rozvoz obědů, pondělí až pátek, výběr ze dvou hlavních jídel, cena 75 Kč/ks. Objednávky na čísle 602 785 419 nebo agrodruzstvo@agdbrtov.cz."
celý text

ostatní | 12. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

ČOV A KANALIZACE - AKTUALIZACE INFORMACÍ K 11.1.2021

Dobrý večer, hlásím návrat z nemocnice do služby:-).
Dnes ve večerních hodinách proběhlo setkání zástupců obce se zhotovitelem. Plánovaný postup prací je uveden níže. celý text

ostatní | 11. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

Harmonogram svozu odpadu 2021

Harmonogram svozu odpadu 2021 ke stažení. celý text

ostatní | 7. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

Hospitalizace starosty obce

Hospitalizace starosty obce celý text

ostatní | 5. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

ČOV A KANALIZACE - AKTUALIZACE INFORMACÍ K 2.1.2021

Aktualizace dle nově obdržených informací od zhotovitele. celý text

ostatní | 2. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

Leták JmK: plošné testování na COVID-19

Leták : plošné testování na COVID-19 celý text

ostatní | 21. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

ČOV A KANALIZACE - AKTUALIZACE INFORMACÍ K 19.12.2020

Milí spoluobčané,
veškeré výkopové práce na kanalizaci v tomto roce byly zdárně ukončeny. Jsem moc rád, že se podařilo část výkopů provést ještě v roce 2020. Od soboty 19.12.2020 je celá obec plně průjezdná.
Výkopové práce budou pokračovat až po Novém roce. Práce začnou nejdříve 4.1.2021, je ale možné zpoždění zahájení prací až do 11.1.2021 z organizačních důvodů na straně zhotovitele. Po obdržení aktuálních informací vás budu ihned informovat.
Děkuji vám všem, kterým předvánoční výkopy výrazně zkomplikovaly život v adventním čase, za toleranci, pochopení a schovívavost.
Přeji klidné svátky.
Radek Kloz, starosta obce
celý text

ostatní | 19. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámení o registraci k dani z přidané hodnoty

Oznamujeme,

že z účinností od 1.1.2021 se stává obec Šebrov-Kateřina plátcem DPH.
Rozhodnutí o registraci k dani z přidané hodnoty v příloze.celý text

ostatní | 18. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

ČOV A KANALIZACE - AKTUALIZACE INFORMACÍ K 15.12.2020 -Úprava času výkopových prací!

Úprava času výkopových prací!
Vozovky v lokalitách, kde probíhají stavební práce, budou plně průjezdné od 17:00 večer do 7:00 ráno a rovněž o víkendu. V případě neočekávaných událostí (viz Sádek) je nezbytné uzavřít komunikaci zcela až do doby odstranění kolize. celý text

ostatní | 15. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

ČOV a kanalizace - aktualizace informací k 2.12.2020

Informace dosud uveřejněné (viz níže) zůstávají v platnosti. celý text

ostatní | 2. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

Odpovědi na otázky občanů k ČOV a kanalizaci

Vážení občané,
vzhledem k tomu, že ještě nemohla být z důvodů proti koronavirových opatření úvodní schůzka s projektanty a zhotovitelem ČOV, budu se snažit odpovídat na Vaše individuální dotazy veřejně na tomto webu ku prospěchu informovanosti všech občanů. Dotazy můžete psát na e-mail obec@sebrov-katerina.cz. Pouze Vás prosím vzhledem k mé hospitalizaci od 7.12.2020 o trpělivost s odpověďmi v závislosti na mém zdravotním stavu. Děkuji za pochopení. celý text

ostatní | 1. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

ČOV a kanalizace - aktualizace informací k 1.12.2020

Zahájení prací v části obce Končiny.
V pondělí 7.12.2020 budou zahájeny v Šebrově v lokalitě Končiny výkopové práce. Práce na Sádku budou dále pokračovat. Vozovky v lokalitách, kde probíhají stavební práce, budou plně průjezdné od 16:30 večer do 7:30 ráno a rovněž o víkendu. Během dne bude provoz zásadně omezen. O dalším postupu prací Vás budeme včas informovat.

celý text

ostatní | 1. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

ČOV a kanalizace-aktualizace informací k 23.11.2020

Frézování povrchu vozovky a zahájení výkopových prací. celý text

ostatní | 23. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Zpráva z tisku - skauti z naší obce opět pomáhali

Na naše skauty (a v tomto případě zejména skautky :-)) jsme opravdu hrdí!
Je samozřejmostí, že všechna hygienická a proti epidemiologická opatření byla dodržena.
Děvčata, za to, že myslíte na potřebné, Vám jménem naší obce ze srdce děkuji. Máte můj velký obdiv a příslib pomoci, kdykoli budete potřebovat!
Radek Kloz, starosta obce celý text

ostatní | 18. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

ČOV a kanalizace - oznámení o zahájení prací

Aktuální informace starosty obce celý text

ostatní | 17. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Nakladani s odpady v době koronaviru

Informace MŽP celý text

ostatní | 11. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Přechodná úprava provozu pro akci ŠEBROV – KATEŘINA – ČOV A KANALIZACE – STOKA C.

Termín realizace:

23.11.2020 – 20.12.2020

Jedná se o výstavbu kanalizační sítě a ČOV v obci Šebrov – Kateřina, v části obce Šebrov, na místní komunikaci – Stoka C. Účelem řešení kanalizační sítě je zajistit podchycení a odvádění odpadních vod (jedná se o splaškové vody), jejich odvedení na čištění a možnost jejich vypouštění do vod povrchových v souladu se stávající legislativou. Podstatou řešení je zajistit, aby do povrchových vod odtékaly jen takové odpadní vody, které v důsledku čištění mohou do povrchových vod odtékat a nezpůsobovat znečištění životního prostředí.Zodpovědná osoba:

Ing. Dimitr Iškiev – stavbyvedoucí VHS I

Tel: 548 129 239, 777 665 369 celý text

ostatní | 11. 11. 2020 | Autor: Správce Webu
první
ze 3
poslední

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Svátek

Svátek má Rostislav

Datum a čas

Dnes je pondělí, 19. 4. 2021, 21:12:14

Aktuální počasí

Počasí dnes:

19. 4. 2021

zatazenosde

Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo slabý déšť. Denní teploty 8 až 12°C. Noční teploty 6 až 2°C.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Svoz odpadu

Po Út St Čt So Ne
29
    Plasty - svoz od domu
Šebrov-Kateřina (Blansko)
30 31 1 2 3 4
5 6
    Netříděný komunální odpad
Šebrov-Kateřina (Blansko)
    Papír - kontejnery 1100 l - centrální sběrná místa
Šebrov-Kateřina (Blansko)
7 8
    Plasty-kontejnery 1100 l - centrální sběrná místa
Šebrov-Kateřina (Blansko)
9 10 11
12
    Papír - svoz od domu
Šebrov-Kateřina (Blansko)
13 14 15 16 17 18
19 20
    Papír - kontejnery 1100 l - centrální sběrná místa
Šebrov-Kateřina (Blansko)
    Netříděný komunální odpad
Šebrov-Kateřina (Blansko)
21
    Sklo - centrální sběrná místa
Šebrov-Kateřina (Blansko)
22
    Plasty-kontejnery 1100 l - centrální sběrná místa
Šebrov-Kateřina (Blansko)
23 24 25
26
    Papír - svoz od domu
Šebrov-Kateřina (Blansko)
27 28 29 30 1 2

Obecní knihovny

Otevírací doba

Šebrov:          po 16:30 - 18:00
Sv. Kateřina: po 17:00 - 19:00

Program. prohlášení OZ

Jooble

Jooble

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Anketa

Třídíte odpad?

Celkem hlasů:
189
Hlasování začalo:
23. 10. 2018
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností