Vítání občánků

| FOTOGALERIE |

Zrodil se člověk:

hebounký aksamit, medový květ.

Zrodil se člověk.

A objevuje pozemský náš svět.

 

Zažehne úsměv: 

a řekne první slůvko nesmělé.

Zrodil se člověk.

Co je víc?

Co je hezčí přátelé?

 

Rodiče a jejich blízcí prožívají narození dítěte jako zdárné naplnění manželského soužití, pokračování rodu a v neposlední řadě mají radost i ze šťastného porodu a zdravého dítěte. Naše společnost se chce na této radosti spolupodílet, a proto obecní úřad pozval do své obřadní síně v sobotu 22. října odpoledne celkem třináct rodin s jejich ratolestmi k obřadu "Vítání občánků do života". Přivítaly je místostarostky Jana Klozová a Lenka Komárková a ve svých projevech přivítaly děti nejen do života, ale jménem nás všech také jako nové občany naší obce. Děti Mateřské školy a Základní školy Šebrov připravily pěkné kulturní vystoupení, rodiče se zvěčnili do pamětní knihy a obdrželi drobné dárky. Byla přizvána profesionální fotografka, aby měly děti památku na tento nádherný den. I já jsem Vám udělal několik snímků, abych přiblížil dojemnou atmosféru obřadu. Myslím, že nástupem žen na posty místostarostů začala nová éra na kulturním poli v naší obci. Patří jim pochopitelně poděkování a věřím, že se jim bude dařit kulturu v naší obci neustále rozvíjet. Měli bychom tomu ovšem také napomoci i my ostatní.


Zpracoval: Jan Matal, kronikář obce

<< zpět