Evropský týden mobility 16.-22.září 2010

| FOTOGALERIE |

     Jak jste byli informováni prostřednictvím letáčků O.S.Šebrov-Kateřina a relací Obecního úřadu Šebrov-Kateřina, proběhla v neděli tato akce také v naší obci. Hlavním koordinátorem byl spolu se svým týmem Ing. Jan Branda. Dopoledne to byla ukázka měření rychlosti projíždějících vozidel laserovým měřičem rychlosti. Byla organizována zejména pro děti a občany našich obcí a škoda jen, že této příležitosti nevyužilo daleko více občanů. Přítomné děti si zkusily v Šebrově zaměřit auta u HZ a nahlásit jejich rychlost další skupině, která měla za úkol upozornit řidiče na výsledek měření. V Kateřině bylo měření nad autobusovou zastávkou. V Šebrově byla většinou zvednuta cedule SUPER – DĚKUJEME se zvednutým palce, avšak v Kateřině se vícekrát objevila cedule ZPOMAL s palcem dolů, neboť byla několikrát naměřena rychlost přes 60 až 70 km/hod. V úseku, kde má jet 50 km/hod. Z reakce řidičů bylo zřejmé, že berou i tuto akci vážně a mnozí dali souhlas najevo, jak je vidět na fotografiích.

Odpoledne pak proběhla akce na dětském dopravním hřišti v Blansku,odkud je také několik našich fotografií.


Zpracoval: Jan Matal, kronikář obce

<< zpět