Statistika k 31.12.2009

.

| Počet obyvatel: 735

| Celkem úmrtí: 8

| Celkem narození: 17

| Věkové složení (rozdělení dle částí obce)  
Svatá Kateřina  
  do 6 7-18 19-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 Celkem
Ženy 10 15 18 14 9 12 8 5 3 0 94
Muži 4 20 8 21 9 13 7 3 1 0 86
Šebrov
  do 6 7-18 19-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 Celkem
Ženy 25 42 28 63 30 33 35 28 14 0 298
Muži 24 34 35 40 33 23 34 18 4 2 257