Co přinesly roky s desítkovou koncovkou v zápisech obecní kroniky Šebrov

.

Jde o výtah zajímavých pasáží obecní kroniky založené roku 1865, text je původní a neupravovaný – zpracoval Jan Matal, kronikář.

| Celý dokument ke stažení - Co přinesly roky s desítkovou koncovkou [doc, 346 kB]

| Rok 1870

| Rok 1920

| Rok 1930

| Rok 1940

| Rok 1950

| Rok 1960

| Rok 1970

| Rok 1980

| Rok 1990

| Rok 2000