Co přinesly roky s desítkovou koncovkou v zápisech obecní kroniky Šebrov

.

Rok 2000

Vyhlášení nového státního svátku. Letos byl na návrh vlády poslaneckou sněmovnou schválen státní svátek 28.září – Svatého Václava-patrona zemí českých a moravských.

Rozsahem prací je největším průmyslovým podnikatelem pan Drahomír Kyselka, který má společnost AZA již od roku 1990. Minulý rok a zejména letos osazoval celou výrobní halu moderními obráběcími stroji typu CNC a při výrobě zaměstnává střídavě patnáct občanů.

Peníze do místních komunikací vložil obecní úřad, a to na kvalitní úpravu zejména nedodělků po rozvodu plynu. Většina komunikací je již prováděna metodou položení asfaltového koberce, neboť předtím stříkané komunikace s posypem drtě se vymílaly a jejich životnost byla daleko menší.

Opravují se chodníky. Přes obec byly vyměňovány žulové obrubníky, doplňují se silniční a je prováděna zámková dlažba,která je v této době, dá se říci nejkvalitnější.Finanční prostředky, vynakládané obcí jsou ohromné, ale jde zde především o bezpečnost a spokojenost občanů.

Práce urbanistického střediska v Brně. Je uvažováno s podstatným rozvojem výstavby rodinných domů, aby se v obci snížil průměrný věk obyvatel, protože stavět zde budou určitě především mladí lidé s dětmi. To je také důvod, proč obecní úřad zadal zpracování konceptu územního plánu a etap výstavby v lokalitách „za Horkou“, “na Sádku“a hlavně „na Čtvrtkách“.

Zahrádkáři se nevzdali touhy po vybudování klubovny. Ze záměru v budově moštárny sešlo, je výhodnější tyto prostory pronajímat, ale byla vypracována dokumentace na adaptaci sklepních prostor. (dnes je zde pod obchodem krásná a solidně vybavená klubovna,sloužící členům i ostatním občanům k různým společenským akcím,rodinným oslavám apod.)

<< zpět