Co přinesly roky s desítkovou koncovkou v zápisech obecní kroniky Šebrov

.

Rok 1990

Návštěva papeže Jana Pavla II. se uskutečnila na pozvání prezidenta Václava Havla. Byl to úchvatný zážitek, kdy hlava církve, papež, poprvé v dějinách do naší republiky vstoupil. Za minulého režimu to bylo prakticky nemožné.

Pravé letní počasí a tropická vedra nastávají od 10. července, obloha bez mráčku azurově modrá. Teplé počasí se stupňuje a koncem července už je sucho jako na Sahaře. Země rozpukaná a vedro až 34°C.

Letos poprvé proběhly v celé republice volby do obecních zastupitelstev. V naší obci se volilo ve dvou volebních okrscích ze čtyř kandidátek: 1.Nezávislí kandidáti (NK) 2.Sdružení křesťansko demokratické unie (S-KDU) 3.Občanské fórum (OF) 4.Komunistická strana Československa (KSČ). Zvoleno bylo devítičlenné zastupitelstvo 4 za S-KDU,3 za KSČ,2 NK.

Prvním starostou po “sametové revoluci“ byl v naší obci na ustavující schůzi zvolen pan RNDr.František Kopřiva, který se do Šebrova přistěhoval se svojí manželkou v roce 1977, aby zde provozovali zahradnictví.

Zahrádkáři omezují činnost svého Hospodářského zařízení. Byla pozastavena výroba drtičů a lisů ovoce pro snížený zájem na trhu. Rovněž provoz vozidel se dostal do ztrát a bylo nutno ukončit činnost autobusu Robur, Škody 1203, Škody Liaz a tyto odprodat.

<< zpět