Co přinesly roky s desítkovou koncovkou v zápisech obecní kroniky Šebrov

.

Rok 1980

Besedu s důchodci nad kronikou připravil Sbor pro občanské záležitosti s kronikáři obou obcí – paní Barborou Buřtovou a Janem Matalem. Bylo to vzpomínkové odpoledne, ve kterém starším občanům připomněli mnohé události, které již přicházejí v zapomnění.

Sbor pro občanské záležitosti nadvakrát v tomto roce slavnostně vítal v obřadní síni 11 nově narozených dětí. Radostné bylo také uvítání a blahopřání manželským párům k padesátiletému výročí společného života –„zlaté svatbě“. Svůj manželský slib si připomněli a stvrdili manželé Ferdinand a Vojtěška Skoupí č.p.99; Bohumír a Antonie Skoupí č.p.149; Ludvík a Ludmila Bartoňovi č.p.67; Jan a Marie Skoupí č.p.130; Vilém a Marie Kolářovi č.p.139

Na stavbě vodovodu pracovaly mechanismy Hospodářského zařízení zahrádkářů, pracovníci Železničního stavitelství Brno a brigádnicky občané. Podél hlavní silnice uprostřed obce byla práce vysoce namáhavá, neboť se zde kompresorem prolamovala skála v délce 60m. Bylo položeno zhruba 35% potrubí. Bohužel se letos nepodařilo naplnit a odzkoušet těsnost vodojemů

Raritou pro zdejší myslivce a nimrody byl jelen, kterého v tomto roce střelil Jan Šebesta ze Svinošic na katastru naší obce na Kopaninách. Výskyt jelena je skutečně neobvyklý jev v širokém okolí.

Sčítání lidu,domů a bytů bylo prováděno k 1. listopadu. Proto uvádíme několik vybraných údajů v obcích Šebrov a Kateřina :

 

KATEŘINA

%

ŠEBROV

%

CELKEM

%

Počet obyvatel

166

23,5

540

76,5

706

100

Z toho                         -  muži

80

23,6

258

76,4

338

47,8

                                   -  ženy

86

23,3

282

76,7

368

52,2

Ekonomicky aktivní

82

11,6

289

40,9

371

52,5

Starší 60 let

40

26,6

110

73,4

150

21,2

Počet domů

59

26,7

162

73,3

221

100

Chladničky    % z počtu domů

46

77,9

146

90,1

192

86,9

Aut.pračky     % z počtu domů

9

15,2

16

9,9

25

11,3

Barevná tel.   % z počtu domů

1

1,7

8

4,9

9

4

Auto              % z počtu domů

18

30,5

55

33,9

73

33

Ústř.topení    % z počtu domů

25

42,4

87

53,7

112

50,7

<< zpět