Co přinesly roky s desítkovou koncovkou v zápisech obecní kroniky Šebrov

.

Rok 1960

Obce opět společně. V tomto roce dochází k velkým vnitřním změnám v naší republice, slučování obcí, snížení počtu okresů a krajů. Byly vyhlášeny nové volby do národních výborů na 12.6.1960 a tak obě obce, jak Šebrov, tak i Sv.Kateřina přikročily k přípravám i k volbám společně. Připravily společný návrh na složení nového místního národního výboru. V Šebrově bylo 12 volebních obvodů a v Kateřině 5 volebních obvodů – takže celkový počet poslanců je sedmnáct. Dochází ke společným volbám Místního národního výboru Šebrov-Kateřina. (Do  roku 1868 hospodařily obě obce společně, v tomto roce se rozdělily a byly samostatné po dobu 92 roků – nyní došlo opět k jejich spojení. )

Na hřbitově bylo započato s výkopem pro základy opěrné zdi a vybudována část zadní opěrné zdi. Toto vše obnášelo 5.800 brigádnických hodin a hodnotu díla 54 tisíc Kč.

Taktéž sportovci se dali na práci a rozšířili, prodloužili a zplanýrovali hřiště v Luzích na rozměr 55x78 m. Jistě pěkný kus práce. Oddíl kopané setrvává v soutěži, je na čtvrtém místě a je také finančně nezávislý.

Nová silnice na Blansko se začala letos zaměřovat v naší obci. Mělo by jít o strategickou silnici spojující státní silnici Lipůvka – Praha s Blanskem.

<< zpět