Co přinesly roky s desítkovou koncovkou v zápisech obecní kroniky Šebrov

.

Rok 1950

Matriční úřad pro Šebrov a Sv. Kateřinu byl zde dne 1. ledna zřízen. Dosavadní farní matriční úřad na Vranově se zrušuje. Obřadní síň byla zřízena zde při MNV nákladem 50.000,- Kč. Matrikářem byl ustanoven František Cvrkal a zástupcem Bohumír Skoupý.

Státní kino bylo zde zřízeno 18.6. v hostinci u Fikesů. Ředitelem jest určen Cyril Smrž a pokladníkem pan Josef Němec č.148.

Škola. Dosavadní dlouholetý ředitel národní školy Alois Kamený odchází na trvalý odpočinek. Tento zde od 1.září 1932 působil a bývalí žáci a všichni občané na něho rádi vzpomínají. Novým ředitelem byl ustanoven učitel Cyril Smrž, který zde již vyučoval.

Paní učitelka Marie Jabůrková, rozená Albrechtová, která zde od 1.září 1909 vyučovala, odchází do Sv.Kateřiny na trvalý odpočinek. Tato byla vzornou a svědomitou vychovatelkou.

<< zpět