Co přinesly roky s desítkovou koncovkou v zápisech obecní kroniky Šebrov

.

Rok 1920

Pomník na památku padlým v I. světové válce postavila zdejší obec proti nové škole, na kterém byla vyryta jména dvaceti občanů, kteří se již nevrátili.

<< zpět