Ostatky v Šebrově

| OSTATKY V ŠEBROVĚ | OSTATKY VE SVATÉ KATEŘINĚ |

V sobotu 5. března nenechali členové Sokola padnout tradici „Ostatků“ v Šebrově. Dopoledne se již začaly scházet maškarády u hospody, aby posléze vyrazily po obci pozvat občany na večerní zábavu a vykoledovat něco do tomboly nebo na stůl do sálu či nějaké finance na laskominy, aby měly děti co mlsat na nedělním dětském bále, který pro ně Sokol připravil. S veselou prošli obcí, ale v některých domech, zejména v těch nově postavených nad obecním úřadem, už tuto tradici asi neznají, a proto raději neotevřeli. Večer začal pro některé zábavou, pro některé příležitostí se dobře najíst a ochutnat koblížků. Tombola byla bohatá také díky sponzorům a vyvrcholením bylo již tradiční pochovávání basy. Smutek a pláč chasy byl veliký a bylo jej potřeba pořádně zapít.

V neděli bylo plno štěbetání a rozzářených očí v sále pohostinství na dětském bále. Nejdříve se děti rozehřály několika tanečky, potom si zasoutěžily o ceny. Jeden z největších úspěchů měla skladba „Jede, jede mašinka“ při níž byl had vedený medvědem přes celý sál. Přinášíme několik pohledů na tyto pěkné kulturní zážitky z fotokroniky obce. Co mně se nejvíce líbilo a z čeho mám nesmírnou radost je skutečnost, že na fotografiích vidíme mladé neznámé tváře. To jsou lidé, kteří se do naší obce přistěhovali nebo si zde postavili domek, hned se zapojili do dění v obci a považují ji za svoji.


Zpracoval: Jan Matal, kronikář obce

<< zpět