Život v obci, 70. výročí SDH ve Svaté Kateřině

| FOTOGALERIE |

Mnohdy si klademe otázku, zda je 70 let v životě lidském či v organizaci hodně nebo málo. Myslím, že jde o to, jak intenzivně je prožijeme, co s sebou přineseme, co po sobě zanecháme. Určitě se dá v superlativech mluvit o kateřinských hasičích, kteří 7. července připravili v rámci oslavy občanům ukázky ze života a činnosti sboru.

V roce 1941 přišla myšlenka a v následujícím roce se datuje založení SDH. V roce 1943 se již hasiči předvedli na veřejném vystoupení spolu se šebrovskými. O postupném nákupu výstroje a výzbroje, zapojení do společenského a kulturního života obce, účasti při budování a zvelebování obce, zakládajících členech, jsme se mohli dozvědět na slavnostní veřejné schůzi v pátek 6. července za účasti starosty obce. Byla zde oceněna práce organizace, ale i jednotlivců. Že svoji práci mají rádi, svědčí například délka působení ve funkcích. Nechce se ani věřit, že ve funkci starosty byl celých 26 roků pan Jabůrek Ondřej, Šindelář Václav v ní setrval 21 let a Šindelář Jan st. 12 let. Na postu velitele byl nejdéle Buřt Miloš – 23 roků a Sedláček Jiří 12 let. Od vzniku dodnes prošlo řadami kateřinských hasičů 174 členů. Stav členské základny dnes je 28 mužů a 22 žen. Činnost dokumentovala pěkně připravená výstavka ve zbrojnici v sobotním dopoledni při „otevřených dveřích“ a chronologicky zpracované DVD, vydané k tomuto výročí.

Kdo si v sobotu odpoledne udělal čas a přišel na oslavu, spočívající v námětovém cvičení a netradičních soutěžích družstev ze Sv. Kateřiny, Lažan a Lipůvky, určitě nelitoval. Na Pasece byla předvedena požární technika a ten, kdo vyhládl nebo chtěl hasit žízeň, měl možnost ve stánku s občerstvením. Nevyznám se příliš v terminologii, ale oku ladilo, jak družstvo žen z Kateřiny bravurně ovládalo hadice, stříkačku i vlastní útok vodou na cíl. Nejinak tomu bylo i u mužského družstva. Však také po součtu bodů ze všech disciplin zvítězili domácí. Určitě se můžeme spolehnout na jejich pomoc při ochraně soukromého i veřejného majetku před požáry a jinými živelnými pohromami.

Lažanští hasiči šli do akce rovnou z postele v pyžamech a moderní techniku nahradil kýbl a ruční pumpička. Statečně se rovněž drželi v soutěži „hašení žízně“ pivem. Dobře dopadlo i uhašení hořícího auta. Přítomní diváci byli velmi spokojeni s průběhem tohoto krásného odpoledne. A to byl také důvod, že se po tomto programu přemístili na hřiště, aby v oslavě pokračovali do nočních hodin. Nebyli zklamáni ani zde - pro děti byl připraven program, a věřím, že si nikdo nemohl stěžovat na výběr v občerstvení a celkovou atmosféru. Všichni členové přistupovali k organizaci oslav s plným nasazením, jak je u kateřinských zvykem u všech pořádaných akcí. Je jenom s podivem, kde berou stále tu energii. Nelze v kostce popsat veškeré dění v sedmdesátiletém působení hasičského sboru. Podíleli se na něm konkrétní lidé, za což jim patří uznání a poděkování. Tato skutečnost zavazuje dnešní generaci k pokračování v této činnosti. A my jim popřejme hodně zdraví a úspěchů v dalších letech.


Zpracoval: Jan Matal, kronikář obce

<< zpět