Dění v obci

Prázdniny jsou tady Dva dny před koncem školního roku se děti naší školy odpoledne spolu se svými učitelkami vyrojily do přírody, aby se zde zúčastnily různých her a soutěží. Navečer po návratu do školy je čekala řada laskomin a jídla, které jim připravily kuchařky i rodiče. V pozdní večer je čekala ještě stezka odvahy po školní zahradě a očekávané spaní ve spacácích ve škole. Našli se i odvážlivci z řad „školčátek“, která se nebála zůstat se svými staršími kamarády.

Druhá část fotografií zachycuje atmosféru posledního dne ve škole, kdy učitelky byly zasypány květinami a děti přebíraly vysvědčení. Ve většině byly pochváleny za dobré výsledky, ale někteří budou muset přece jenom přidat. Nechyběly tady ani slzy. Ne že by to bylo kvůli špatným známkám, ale spíše proto, že osm „páťáků“ a jeden mladší žák odcházeli do jiných škol. Leskly se oči jim i jejich učitelkám a musím přiznat, že v těchto chvílích jsem měl oči za fotoaparátem také zamlžené. Všichni společně se však již těšili na prázdniny včetně našich mateřinek a věříme, že se vrátí v září do školy, která by měla doznat dalších stavebních úprav ke zlepšení jejich pohodlí. Tyto práce budou natolik rozsáhlé, že není bohužel tentokrát možné provozovat v době prázdnin mateřskou školu. FOTOGALERIE

Vatra ve Svaté Kateřině zahájila 3. července prázdniny. Myslím, že děti i dospělí se dostatečně „nahřáli“ na prázdniny, které jim právě začaly. Poděkování patří všem organizátorům za zdařilý sobotní podvečer a večer. Jsme rádi, že jsme se tentokrát nemuseli schovávat před bouřkou.

Chodník ze Šebrova do Svaté Kateřiny se začal rozšiřovat 23. června za plného silničního provozu. Byla použita technika na odstraňování zvětralé skály a odvoz vybagrovaného materiálu. Předtím bylo také potřeba vymýtit porost na stráni. Na této akci se bude dále pokračovat celkovou úpravou chodníku, aby mohl plně sloužit našim občanům. FOTOGALERIE

Opěrná zeď na hřbitově Byl nakoupen materiál a 29. června mohlo být započato se stavbou tarasu na hřbitově ve Sv.Kateřině, které se ujal náš občan Oldřich Vajbar s pomocníky Jirkou Hrazdírou a Vodvářkou. Loni zde provedli vybetonování základů a letos zbývá spodní taras a horní železné oplocení. FOTOGALERIE

Pouť v kateřinském kostelíku se již stala tradicí buď ke svaté Kateřině Alexandrijské v listopadu, nebo tak, jak tomu bylo i tentokrát v neděli 4.července, kdy byla ve znamení svátku věrozvěstů Cyrila a Metoděje. I oni jsou patrony tohoto kostelíka, neboť lidová tradice vypráví že v roce 861 při své cestě z Olomouce do Brna postavili na místě, kde dnes kostel stojí, a kde prý slovanský obětní kámen stával, první kříž v kraji. Proto i dnes je u kostela umístěn velký cyrilometodějský dvou ramenný kříž. Tyto poutě bývají příležitostí k přátelskému setkání farníků i z dalších obcí farnosti. Věřící, kteří se mše zúčastnili po jejím ukončení poseděli v družné náladě u kostela a konzumovali svoje sladké výrobky. Je jen škoda, že se do toho úmorného vedra obávalo vypravit více našich občanů. FOTOGALERIE

Zákaz zalévání a napouštění bazénů bohužel stále trvá. Obecnímu úřadu je to líto, ale nelze stále nalézt místo poruchy vodovodního řadu a únik vody je natolik velký, že neregulovanou spotřebou by byly ohroženy dodávky vody pro životní potřeby našich občanů. Proto starosta obce znovu apeluje na dodržování tohoto zákazu až do jeho odvolání.


Zpracoval: Jan Matal, kronikář obce

<< zpět