Překvapivá návštěva v obci

| FOTOGALERIE |

     V podvečer 7. května 2010 byla položena za účasti několika občanů kytice u pomníku rudoarmějců J.F.Běloglazova a N.I.Skoblova, kteří padli při osvobozování Šebrova 9.5.1945. Při té příležitosti byla vzpomenuta i rodina J.F.Běloglazova, se kterou byla obec v 70. letech v kontaktu a dcera padlého Marie Jakovlevna Běloglazová byla u nás na návštěvě 1970 a 1975. Nevím jak vy, ale někteří občané si všímají, co se kolem nich děje, a jen proto se pan Ivan Skoupý v neděli dopoledne při cestě do Sv. Kateřiny zastavil ve Žlebě, když viděl brněnské taxi a u pomníčku ženu, která klade květiny. Nedalo mu to a zeptal se jí jaký má vztah k tomuto místu. Ona mu rusky odpověděla, že pochází z altajského kraje, a že Běloglazov je její dědeček. A bylo zde překvapení nejen pro Ivana, následně pak pro starostu a zastupitele.

Ještě než došlo k oficielnímu setkání, zavezl ji pan Skoupý do Sv. Kateřiny, do rodiny Aleše Skoupého, neboť jeho matka Blažena Skoupá doprovázela její matku Marii Jakovlevnu při její návštěvě a byla také vyslána do Ruska za manželkou padlého rudoarmějce. Protože projevila zájem, provedla ji paní Formánková také kateřinským gotickým kostelíkem. Starosta Jiří Nechvíle, zastupitel Jan Matal kytičkou přivítali v obci OLGU BORISOVNU SUPRUNĚNKO a spolu s Ivanem Skoupým na společném obědě připravili operativně pro tuto vzácnou návštěvu program.

V pondělí dopoledne navštívila nejprve naši mateřskou i základní školu, kde byla potěšena programem dětí, předala jim drobné dárky a velmi družně pohovořila s učitelkami. První místo, které v naší obci navštívila bylo zahradnictví, kde v neděli koupila rostlou kytku a poptala se kde je vlastně pomníček, aby ji tam mohla položit. Projevila zájem prohlídnout si z blízka výrobu zahradnictví a tak se jí věnoval další člen zastupitelstva pan František Kopřiva. Byli jsme překvapeni jejími znalostmi o květinách a celkového zájmu o výrobu.

Nebylo možné aby byla v ČR a nepodívala se do Moravského krasu. Ivan Skoupý ji doprovodil se svou manželkou do jeskyně Balcarka a vyjeli na Můstek. Na zpáteční cestě jeli trasou, po které přijížděla před 65 lety ruská vojska. Blansko, Olešná, Sv.Kateřina, Šebrov a zde se také dozvěděla jak došlo k úmrtí jejího dědečka. Navečer jsme ještě na obecním úřadě pobesedovali nad dokumenty a fotografiemi, připomínajícími návštěvu její matky, která dosud žije - 76 let. Smutné bylo to, že z našich devíti občanů, kteří se jí tehdy věnovali, již sedm nežije. Zároveň jsme si zajistili kontaktní adresy. Poté ještě položila k pomníku kytici na rozloučenou. Pan Skoupý zajišťoval veškerou její dopravu a proto ji odvezl na hotel do Brna, aby mohla v úterý pobýt v Praze a ve středu odletět zpět do své vlasti.

Kdo je a kde žije Olga Borisovna Supruněnko

Narodila se v Novosibirsku, Altajský kraj. Je jí 51 roků, vdaná, bezdětná. Čtyři roky sloužila ve vojenské nemocnici v Německu a po sjednocení obou států se vrátila domů. Protože nenašla uplatnění a místo ve své zdravotnické profesi, zvolila studium na právnické fakultě v Moskvě. Řekli bychom „z nouze ctnost“. Ve svých 41 letech ukončila studium a pracuje ve svém kraji jako advokátka, zabývající se i mezinárodním právem a projednávanými případy. Nyní žije s manželem a svojí matkou, která potřebuje péči, v městě Horní Altajsk – 50 tisíc obyvatel, v republice Altaj – 250 tisíc obyvatel. Je to zhruba severně nad Mongolskem. Olga Borisovna byla velmi vděčná za to, že smrt padlých nepřišla v zapomnění, byla vděčná za čerstvou kytici, kterou zde při svém příchodu nalezla a požádala zastupitele aby její poděkování vyřídili všem našim občanům. Rozhodně jsme odmítli její snahu předplatit si vysazování květin u pomníčku, protože jsme stále velkými dlužníky za život mladých lidí, kteří prakticky již v době míru 9. května 1945 přišli při osvobozování naší obce o život.


Zpracoval: Jan Matal, kronikář obce

<< zpět