Šebrovské hody Nebojme se - hody byly, hody budó

| FOTOGALERIE |

Před několika lety zpět jsme měli obavy, že už i ty hody skončí. Letošek a předchozí léta nás ale přesvědčují, že naše mládež nenechá tuto tradici upadnout. Máme z toho velkou radost! Letošní tradiční šebrovské hody byly ohlášeny a také proběhly 15. října. Pro stárky však začala příprava již v polovině srpna nacvičováním tanečků s těmi nejmenšími. Celkovou organizaci hodů měli na starosti Martina Čičatková a Marek Nechvíle. Nacvičování tanců nejmenších si vzaly na starosti Renata Svobodová a Lenka Bradáčová spolu s maminkami a „Českou besedu“ nacvičovala s těmi většími Jana Bojanovská. Z dospělých už byli někteří zkušení matadoři, ale museli si „Moravskou besedu“ zopakovat s těmi mladšími a novými.

Týden před hodami začalo zdobení sálu a příprava na stavění Máje, kterou se podařilo v pátek jako vždy bez problémů ozdobit a postavit. Přihlížející měli možnost se občerstvit klobásou, pivem, burčákem a komu byla zima, třeba i svařákem. Večer následovalo předhodové posezení s hudbou – příprava na perný den.

I když vyvrcholením hodů je sobotní večerní zábava, mnoho občanů a také děti se těší na předtančení pod Májí v Šebrově. Kdo se nepřišel podívat, připravil se o nezapomenutelný nádherný zážitek. Počasí bylo objednáno a tak nic nebránilo nástupu dospělých spolu s dětmi v krásné choreografii. Z tváří jim vyzařovala radost, byli plni elánu ukázat, co všechno se naučili. Roztomilé byly tanečky těch nejmenších tříletých prcků s jejich maminkami. Zahanbit se nedali ani starší děti s „Českou besedou“ a dospělí s přehledem ukázali „Moravskou besedu.“ Bylo se opravdu na co koukat.

Za zmínku stojí můj postřeh. Když se stárci chystali k tanci, šla kolem skupina asi 10 turistů - důchodců, většinou žen. Ty se zastavily se stárkami, obdivovaly kroje a počet dětí v krojích. Jejich vedoucí však zavelel: „Jdeme, jdeme, děvčata!“ Odpověď byla jasná: „To né, Františku, tady se musí udělat přestávka - to si nemůžeme nechat ujít.“ Rezignoval. Asi po hodině nadšení, které sdíleli s našimi přihlížejícími občany, jsem při jejich odchodu ještě zaslechl: „Tak o tohle jsi nás chtěl připravit?“

Stárci šli požádat starostu obce o hodovnické právo a slíbili splnění všech jeho požadavků. Poté vyrazili po obci pozvat spoluobčany na večerní hodovou zábavu, kde si to na sále všechno zopakovali a mladé dvojice překvapily tanečním pásmem v rytmu svižného rockenrollu. Byla losována i bohatá tombola, do které přispěla řada místních podnikatelů. Pořádání hodů není levná záležitost. Proto je nutné dělat vše ve vlastní režii, z některých pořadatelů se stali výčepní, číšníci, kuchaři (vařilo se nejen pro stárky, ale i pro hosty). Jenom zapůjčení krojů stálo přes 40 tisíc korun. Zde byly hlavními sponzory Obecní úřad Šebrov-Kateřina a Spolek zahrádkářů Šebrov.

Spočítali jste někdo stárky? Určitě v tom hemžení ne, a z fotografií to nepoznáte, protože se tam ani nevešli. Bylo jich celkem 65, z toho těch prťavých a malých 35 a tu menšinu tvořili dospělí. To je ale záruka, že v nich máme budoucnost a že už nemusíme mít o tradici obavy.


Zpracoval: Jan Matal, kronikář obce

<< zpět