Vyhlášky a nařízení

.

| OZV č. 1/2017 [pdf, 10,8 MB]

| OZV č. 2/2016 o stanovení kratší doby nočního klidu [pdf, 1,01 MB]

| OZV č. 1/2016, kterou se stanovují pravidla pro pohyv psů na veřejném prostranství obce Šebrov-Kateřina [pdf, 2,66 MB]

| Nařízení č. 1/2015 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje [pdf, 1,72 MB]

| Obecně závazná vyhláška č.2/2015, sběr a třídění komunálních odpadů [pdf, 1,78 MB]

| Obecně závazná vyhláška č.1/2015, sběr a třídění komunálních odpadů [pdf, 840 kB]

| Obecně závazná vyhláška č.6/2006, spalování suchých rostlinných materiálů [tif, 908 kB]

| Obecně závazná vyhláška č.1/2006, o místních poplatcích [doc, 79 kB]